Trimliga

Alle som vil spille badminton for gøy og/eller for trimmens skyld, får et godt tilbud i klubben
Det er avsatt egne treningstider for trimmere. Se "Tider og Priser" for mer info